"Accussì chill’angeli ca te vonn’ bben’ e vulessen stà ccu tte
s’alluntanan’
cu’ o scuorn’ e nun’avè pruat a te salvà."

questo pezzo è veramente bello.
nel complesso mi è piaciuta, ottima la...