Musica e francese ma qst dipenda di più dalle materie poi c'è matematica ke qll è in se ke nn mi piace!!! :lol: