Ociu fioe che la nona l’è una strìa l’hann veduuda sgarlà nell foech cun’t i mann

Ociu fioe perché adèss la gula via cun’t un mànegh de scùa in mèzz ai gaamb

…….RIT…x2


Trona e tempesta, la...